Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Dywity

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Liczba mieszkańców: 10 883

Powrót

Koszty lokalne (podatki i opłaty)

 • Podatki od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni): 0,82 PLN
  • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 0,43 PLN
 • Podatki od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych (od 1m2 powierzchni użytkowej): 0,74 PLN
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej): 21, PLN
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 4,68 PLN
  • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 6,90 PLN
 • Opłaty za media techniczne
  • ENERGIA - Podmioty gospodarcze: Brak danych
  • ENERGIA - Osoby fizyczne: Brak danych
  • GAZ - Podmioty gospodarcze: Brak danych
  • GAZ - Osoby fizyczne: Brak danych
  • WODA - Podmioty gospodarcze: 5,40 PLN/m3 netto
  • WODA - Osoby fizyczne: 3,48 PLN/m3 netto
  • KANALIZACJA - Podmioty gospodarcze: 5,88 PLN/m3 netto
  • KANALIZACJA - Osoby fizyczne: 5,20 PLN/m3 netto

Zobacz na mapie