Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Kontakt

Sprawy merytoryczne związane z konkursem:

Biuro Konkursu "GMINA FAIR PLAY" w Warszawie
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel.: (22) 630 98 01-02, (22) 630 96 21,
fax.: (22) 434 60 49, fax.: (22) 826 25 96
e-mail: info@fairplay.pl

Maja Newecka-Wnukowska - sekretariat


dr Mieczysław Bąk - Przewodniczący Komisji Konkursowej, Prezes Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Przemysław Kulawczuk - członek Komisji Konkursowej

Anna Szcześniak - członek Komisji Konkursowej, e-mail: aszczesniak@kig.pl


Public Relations i kontakty z mediami:

Agata Rozalska - urlop macierzyński, Agnieszka Ujma
Biuro Konkursu "GMINA FAIR PLAY" w Warszawie:
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel. (22) 630 96 99, tel. kom.: 533 043 009
fax.: (22) 434 60 49, fax.: (22) 826 25 96,
e-mail: pr@fairplay.pl


Sprawy organizacyjne związane z obsługą finansową konkursu:

Elżbieta Smosarska
Biuro Konkursu "GMINA FAIR PLAY" w Warszawie
"Przedsiębiorstwo Fair Play" Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel.: (22) 630 98 05,
fax.: (22) 434 60 49, fax.: (22) 826 25 96,
e-mail: esmosarska@fairplay.pl


Dział imprez i wydawnictw

Małgorzata Tymorek
Redaktor naczelna biuletynu PFP, koordynator imprez
Biuro Konkursu "GMINA FAIR PLAY" w Warszawie:
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel. (22) 630 98 02, tel. kom.: 533 751 515
fax.: (22) 434 60 49, fax.: (22) 826 25 96,
e-mail: mtymorek@kig.pl

Piotr Michalik
Specjalista ds. multimediów
Biuro Konkursu "GMINA FAIR PLAY" w Warszawie:
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa,
tel. (22) 630 98 35
e-mail: pfp@fairplay.pl