Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Dywity

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Liczba mieszkańców: 10 883

Powrót

Położenie, dostępność transportowa gminy

  • Najbliższy międzynarodowy port lotniczy: Gdańsk
    odległość: 170 km
  • Najbliższy regionalny port lotniczy: Gdańsk
    odległość: 170 km
  • Odległość do istniejącej lub planowanej (do 2016 r.) autostrady lub drogi ekspresowej: Olsztynek, odległość: 35 km
  • Dostępność drogowa gminy:
    • drogi dla lekkiego ruchu towarowego

Zobacz na mapie