Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Dywity

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: warmińsko-mazurskie

Liczba mieszkańców: 10 883

Powrót

Tereny inwestycyjne

 • Obszar gminy: 161 km2
 • Tereny zurbanizowane: 1 110 ha
 • Tereny rolnicze: 9 246 ha
 • Tereny leśne: 4 475 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie:
  • Gminne tereny inwestycyjne: 3 ha
  • Prywatne/instytucjonalne tereny inwestycyjne: 865 ha
  • Tereny inwestycyjne z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 1122 ha
  • Tereny inwestycyjne bez aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego – szacunek 269 ha
 • Preferencje inwestycyjne gminy:
  • czysta produkcja
  • sklepy detaliczne
  • usługi biznesowe
  • nowoczesne rolnictwo
  • edukacja
  • usługi zdrowotne
  • centra logistyczne
  • centra badawczo-rozwojowe

Zobacz na mapie