Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Żelazków

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: wielkopolskie

Liczba mieszkańców: 9 358

Powrót

Tereny inwestycyjne

 • Obszar gminy: 114 km2
 • Tereny zurbanizowane: 769 ha
 • Tereny rolnicze: 9 710 ha
 • Tereny leśne: 882 ha
 • Tereny inwestycyjne w gminie:
  • Gminne tereny inwestycyjne: 0 ha
  • Prywatne/instytucjonalne tereny inwestycyjne: 758 ha
  • Tereny inwestycyjne z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego 7582 ha
  • Tereny inwestycyjne bez aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego – szacunek 0 ha
 • Preferencje inwestycyjne gminy:
  • usługi biznesowe
  • nowoczesne rolnictwo
  • obiekty turystyczne
  • infrastruktura okołoturystyczna
  • edukacja
  • drogownictwo

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Żelazków