Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Lesznowola

Kategoria gminy: wielofunkcyjna gmina wiejska

Województwo: mazowieckie

Liczba mieszkańców: 24 440

Powrót

Źródła informacji o gminie

  • strona internetowa gminy:
    • w wersji polskiej
  • oferta inwestycyjna gminy dostępna:
    • na stronie internetowej gminy
    • okolicznościowo - np. na użytek przetargów - na biznesowych stronach internetowych, np. wyborcza.biz., a także na stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
  • Publikacja w wersji tradycyjnej (kwartalnik - nakład w 2014 roku - 4000 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu: www.lesznowola.pl Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola.

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola