Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Międzylesie

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: dolnośląskie

Liczba mieszkańców: 7 398

Powrót

Oferta inwestycyjna: Teren 1

Dane adresowe terenu inwestycyjnego

 • Nazwa terenu: Roztoki, dz. 343
 • Miejscowość: Roztoki

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

 • Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego: 143 ha
 • Liczba działek składająca się na teren inwestycyjny: 1
 • Rodzaj działki: budowlano - usługowa
 • Podział powierzchni: Niemożliwy jest podział powierzchni

Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

 • Numer ewidencyjny działki 1: 343 KW działki 1: 44169
 • Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego: uregulowana
 • Księga wieczysta dostępna w Sądzie Rejonowym w: Kłodzku

Rodzaj zabudowań

 • Teren inwestycyjny niezabudowany

Dostęp do mediów

 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Brak przyłącza na terenie inwestycyjnym
 • Prąd w odległości od terenu inwestycyjnego: 800 m

Droga przy terenie inwestycyjnym

 • Droga krajowa nr 33

Forma wykorzystania terenu

 • Przeznaczenie terenu:
  • zabudowa mieszkaniowo - usługowa
  • w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, miesz
  • urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne prywatne, miejsca park
 • Preferowane inwestycje:
  • handel hurtowy
  • rodukcja rolnicza, spożywcza i drzewna
  • obiekty handlu i gastronomi

Cena terenu inwestycyjnego

 • Forma zbycia
  • sprzedaż,
  • w drodze przetargu,
 • Brak informacji o cenie terenu inwestycyjnego
 • Właściciel terenu: Gmina
 • Zgłaszający teren inwestycyjny: Gmina

Osoba do kontaktu

 • Ewa Siwek
 • Stanowisko: Inspektor Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
 • Telefon, nr kierunkowy: 74 nr: 812-63-27
 • Faks, nr kierunkowy: 74 nr: 812-61-26
 • E-mail: urzad@miedzylesie.pl
 • Strona internetowa: www.miedzylesie.pl

Powrót

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie
Zdjęcie Gmina Międzylesie